रुकुम पश्चिममा माओवादीले ३ हजार स्वयंसेवक परिचालित गरयो